November 17, 2019

Tembung Dasanama Lengkap disertai Artinya (Tegese)
Tembung Dasanama Lengkap disertai Artinya (Tegese)

Selamat datang diwebsite kami, pada kesempatan kali ini mimin akan membagikan artikel mengenai tembung dasanama. Sebagai orang jawa khususnya daerah yang masih melekat dengan bahasa jawa dan masih menjunjung salah satu dari budaya atau warisan nenek moyang kita yaitu mengenai tembung - tembung dalam bahasa jawa.

Dalam artikel ini mimin akan mengulas apa itu tembung dasanama ? serta contoh tembung dasanama lan tegese atau artinya. Baiklah langsung saja berikut Tembung Dasanama Lengkap disertai Artinya (Tegese).

Baca Juga:

Pengertian Tembung Dasanama

Tembung dasanama yaiku satu tembung atau kalimat yang memiliki banyak arti, dalam bahasa jawa tembung dasanama yaiku tembung kang padha tegese.

Tembung dasanama berasal dari 2 kata yaitu dari kata "dasa" yang berarti "sedasa" dalam bahasa indonesia artinya sepuluh, dan berasal dari kata "nama" yang berarti "nomo atau asmo" yang artinya dalam bahasa indonesia yaitu nama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tembung dasanama adalah satu tembung yang memiliki sepuluh arti, namun tidak juga dalam satu tembung memiliki sepuluh nama, lebih jelasnya silahkan simak tembung - tembung dasanama dibawah ini guna mempelajarinya lebih dalam lagi.

Contoh Tembung Dasanama Lan Tegese


Tembung Dasanama Tembung Jowo
Abang Abrit, ambranang, dadu, jingga, merah, rekta
Aku Amba, ingong, ingwang, ulun, ingsun, kawula, patikbra, manira, robaya, ketenggong.
Anak Atmaja, putra, suta, siwi, sunu, tanaya, weka, yoga
Angin Banyu, braja, maruta, pawana, riwut, samirana, sindhung
Ambegan napas, huswa, swasa, huswasa.
Alas Jenggala, wana, wanadri
Allah Hyang Widhi, Hyang Manon, Hyang Maha Kawasa, Hyang Maha Asih, Hyang Maha Agung, Hyang Murbeng Jagad, Hyang Maha Adil, Hyang Akarya Jagad, lsp.
Alem astawa, alembana.
Alus mredu, wredu, mardawa, wèdi, widigda, sudha, tanu.
Alis drasthi, rasthi, siratmaja, hening, dahya.
Aran ngaran, kekasih, panelah, juluk, parab, panengran, wewangi.
Arep Apti, arsa, ayun
Asri raras, rarasrum, sri, lengeng, lawen, amer, resmi.
Asu Sona, srenggala
Ati Driya, galih, kalbu, nala, panggalih, prana, tyas, wardaya
Awak Angga, raga, tubuh
Awan rahina, rina, siyang.
Awang - awanag akasa, ambara, antarala, antariksa, awiyat, dirgantara, boma, gagana, tawang, widik- widik, namu-namu, jumantara, udara, ardya.
Bagèkake nambrama, ngacarani, sambrama.
Bala wadya, tantra, bretya, balakuswa, wadyabala, wrahatbala, wadu.
Balung tosan, tulang, walung, asthika, dalengka, sadhi.
Bantal karangulu, lempir, kajangsirah, suraga.
Banthèng andaka, nandaka, go, gawindra, gurisa, angun-angun, sarawa, jawidha, gawala.
Banget antya, asru, arda, mandra, lwih, dahat, sakamantyan, tan sipi.
Barat angin, anila, bajra, maruta, pawana, samirana, bayu, sindhung, panca-ura, prabancana, pracandha, prahara, ata, gati, indri, margana, lesus, erawati, pratipa.
Bangke Jisim, kunarpa, kuwanda, mayit, wangke, sawa
Bapak Rama, sudarmana, sudarmi, yayah
Bagus sigit, pekik, respati, jenthara.
Banyu we, tirta, warih, har, sindu, wayi, tuban, hèr, amerta, arjuna, udaka, sangara, jala, jahni, jahnawi, jahning.
Bledheg Bajra, erawati, gelap, Guntur
Becik tarma, adi, luhung, yogya, endah, edi, peni.
Beda benten, waneh, beneh, seje, liya, pae.
Bengi ratri, dalu, wengi.
Bojo garwa, somah, semah, kucumbi, kalulut.
Bodho Blilu, dama, jugul, kumprung, mudha, pengung, pinging, punggung
Bocah rarya, wala, larya, walaka, rare, lare.
Bungah gembira, wijah, enggar, girang, lalita, trustha, harsaya, seneng.
Bumi Bawana, buwana, bantala, basundara, basundari, butala, buntala, jagad, kisma, mandhala, pratala, pratiwi
Buta Asura, danuja, diyu, ditya, denawa, jaksa, kelana, raseksa, wil
Biyèn dhihin, dhingin.
Biyung babu, biyang, rena, ibu, umi, wibi, indhung, darani, puyengan, bibi.
Bilahi tiwas, wèsthi, pringga, durgama, pataka, parjaya, kasmala, pakewuh, pinun, laya, cilaka.
Cangkem lisan, tutuk, nana, waktra, cocot.
Candra rembulan, purnama, wulan, sasi.
Cangklakan kelek, goswa, kadakya.
Cacad ina, mala, cela, cintra, ceda.
Cacing wrecita, wrejit, nahuti, lusi.
Cèlèng waraha, wegang, durgangsa.
Cekel sambut, asta, jabat, gegen.
Clèrèt kilat, lidhah, thathit, gelap.
Cumbana among yun, among lulut, among raras, karasikan, pulangsih.
Dalan Dlanggung, enu, gili, hawan, lebuh, lurung, marga, rattan, sopana
Dandan ngadiraga, mandara, busana, tata.
Dampar amparan, padmasana, singgasana, patarana, malige, mèru-padma, palangka.
Deleng dulu, miyat, ngèksi, mulat, satmata, anon, nabpada, ton.
Delik umpetan, senetan, ampungan, bonglot, umet.
Desa Dhekah, dhukuh, dhusun
Dewa Apsara, bathara, dewata, hyang, jawata, sura, widadara
Dhewe Pribadi, priyangga
Dewi apsari, bathari, widadari, dewati, sura-wadu, sura-retna, waranggana.
Dina ari, wara.
Durjana duratmaka, dhustha, weri, kunjana, dursila.
Dhuwit arta, ardana, picis.
Dhuwur bentar, luhur, punjung.
Emas kencana, rukma, rukmi, jene, lancana.
Endah raras, senen, resmi, listya, wicitra.
Endhas sirah, mustaka, mastaka, murda, utamangga, kumba, sidhira, ulu, mudangkara
Gada dhandha, bisana, lori, dhandhaka, loita, candha.
Galak rota, lodra, krura, pragalba, darna, wiroda.
Gandewa danu, laras, langkap, busur, puksana, nusara.
Gajah Asti, dipa, dipangga, dirada, esthi, liman
Gaman Badhama, sanjata
Gawe Kardi, karya, karti
Gedhe agung, gora, dhakah, raya, sigrong, murda.
Gendera dwaja, tengeran, panji, lalayu, sinjang, laga, tandha, daludag, umbul-umbul, rontèk.
Geni Agni, api, apyu, brama, dahana, pawaka
Getih Ludira, rudhira
Godhong ron, rondhan, patra, taru, dhahon, parna.
Gludhug Grah, gurnita, Guntur, pater
Gulu jangga, tenggak, lungaya.
Gunem wuwus, wacana, wicara, ujar, sabda, ngling.
Gunung Aldaka, ancala, arga, ardi, giri, meru, parwata, prabata, wukir
Guwo guha, rago, gothaka, giyana, awama, ragu, runggu, susupan, song, padhuhan.
Ibu Biyang, biyung, indhung, puyengan, rena, umi, wibi
Ijo Royo-royo, wilis
Ilat lidhah, jihwa.
Inten retna, sotya, nila, kumala, manik.
Irung grana, nasika, parsana.
Ireng Langking, kresna
Iwak Matswa, mina, ulam
Jagad buwana,alam, ndonya, marcapada, janaloka, manuswapada.
Jam tabuh, pukul, tabèh, gathi, gathita.
Jaran Aswa, kapal, kuda, swa, titihan, turangga, undhakan, wajik
Jeneng Asma, jejuluk, pararab, rum-rum, sambat, wewangi
Jurang parung, rèjèng, trebis, trejung, sigrong, grong, lembah, kalora, gahana, nadindra.
Joged baksa, ngibing, ngigel, mataya, taya, patrayuda.
Kabeh sanggya, sagung, sawegung, sadarum
Kali Bangawan, narmada
Kanca Kanthi, rewang, rowang
Kasmaran kasemsem, kayungyun, kedanan, gandrung, wuyung, wulangun, turida
Kaya Kadi, kadya, lir, mimba, pendah, pindah, yayah
Kebo Maesa, misa, mundhing
Keris Curiga, ratangga, pedhati, wimana, yana
Kesengsem Brangta, brangti, gandrung, kandhuhan, kasmaran, krungrungan, mangunkung, lengleng, wulangun
Kethek Juris, kapi, palwaga, rewanda, wanara, wre
Kraton Dhatulaya, kadhaton, kadhatun, pura, puri
Kuning Jenar, kapuranta, pita
Lanang Jaler, jalu, kakung, priya
Langit Akasa, antariksa, awang-awang, bomantara, dirgantara, gegana, jumantara, tawang, widik-widik, wiyati, wyat
Lara Agring, gerah, gering, roga
Lintang Kartika, sasa, sudama, taranggana, wintang
Macan Mong, sardula
Mangan Boga, bukti, dhahar, madhang, nadhah, nedha
Manuk Kaga, kukila, paksi
Mata Aksi, eksi, mripat, netra, soca
Mati Antaka, ngemasi, lalis, lampus, layon, lena, mancal donya, murud, padhem, palastra, pralaya, pralena, seda, tinggal donya
Misuwur Kajanapriya, kajuwara, kalok, kaloka, kasub, kawarti, kasusra kawentar, kaonang-onang, kombul, kondhang, kongas, kontap
Omah Graham, panti, wisma, yasa
Panah Astra, bana, jemparing, naraca, sara, warastra
Pandhita Ajar, dwija, dwijawara, maharsi, mahyeksi, muni, resi, suyati, wiku, wipra, yogiswara
Pedhang Candrasa, sabet
Perang Bandayuda, jurit laga, pupuh, rana, yuda
Paprangan Pabaratan, palagan, payudan, rananggana
Pinter Guna, lebda, limpad, nimpuna, putus, wasis, widigda, widura, wignya
Putih Dwala, pingul, seta
Rambutan Keswa, rema, weni
Ratu Aji, buminata, bumipala, bumipati, dhatu, katong, naradipa, naradipati, narpa, narpati, narendra, nareswara, nata, pamasa, parameswara, raja, sri, sri, sribupati
Rembulan Badra, basanta, candra, lek, sasadhara, sasangka, sasi, sitaresmi, sitengsu, wulan
Rusak Brastha, punah, rabasa, remak, rug, rurah, swuh
Sagara Ernawa, jalanidhi, jladri, laut, samodra, tasik
Sedhih Duhkita, kingkin, margiyuh, rimang, rudah, rudatin, rudatos, rudita, sungkawa, susah, tikbra, turida, wigena
Senapati Bretyapati, hulubalang, narawara, senapatya
Seneng Girang, harsana, harsaya, sukengkapti, trustha
Serik Eru, rengu, runtik
Sirah Kepala, kumba, murda, mustaka, ulu, utamangga
Slamet Basuki, raharja, rahayu, swasta, yuwana
Srengenge Arka, aruna, bagaskara, bagaspati, baskara, diwangkara, pratangga, ratitya, radite, rawi, surya, we
Turu Guling, nendra, sare
Udan Jawah, riris, warsa
Ula Sarpa, taksaka
Utusan Caraka, cundaka, duta
Wadon Dayinta, dyah, gini, juwita, kusuma, putrid, retna, rini, wanita, wanudya
Weruh Anon, myat, priksa, udani, uning, uninga, upiksa, wikan, wrin
Widadari Apsari, bathari, dewi
Wong Jalma, jana, janma, manungsa, manus, nara

Demikianlah kamus bahasa jawa dalam tembung dasanama ini, mudah - mudahan bermanfaat dan membantu anda dalam mencari referensi. Akhir kata sekian dan terimakasih.